Fakturavägen 10 175 62 Järfälla info@refix.se 08-822200

Mögelsanering

Mögelsanering är en åtgärd som man kan bli tvungen att tillgripa om en fastighet angripits av mögel. Om man inte inte gör något åt saken kan man få stora problem med skador på fastigheten. Det är heller inte hälsosamt att vistas i en fastighet som angripits av mögel och det finns många som är allergiska mot mögel.

Hur mögelsanerar man?

Hur en mögelsanering går till beror helt på hur stort angreppet är och vilka ytor det är fråga om. Många material förstörs av mögel och då tar man bort den angripna ytan och reparerar den som en del i saneringen. Det är vanligt att man påför så kallad saneringsvätska på drabbade ytor. Den dödar mögelsvamparna.

Ett annat sätt att få bukt med mögel är att göra en så kallad ozonsanering. Ozon bryter nämligen ner mögelpartiklar. Oavsett hur man går till väga är det viktigt att man påbörjar behandlingen genom att göra en mögelundersökning. Ibland räcker det med att mäta fuktnivåer och själv kontrollera om det finns mögel. Ibland används dock tränade mögelhundar till detta.

Kan man mögelsanera på egen hand?

Att avlägsna mögel och att sedan påföra en vätska som hämmar mögeltillväxt är relativt enkelt men det kan kräva viss skyddsutrustning. Det svåra är att hitta allt mögel och det kan vara en bra idé att anlita specialister på mögelsanering. Om trä angripits i lite större skala gäller det det att man reparerar materialet, särskilt om det har en bärande funktion. Oftast är det bäst att kontakta en snickare.

Även om man själv inte utför en mögelsanering kan man se till att åtgärda de problem som gjort så mögel kunnat spridas. Ofta handlar om det om att avfukta luften och om att sedan förhindra vattenläckage och stillastående luft. Exakt vad som behöver göras beror givetvis på vad det handlar om för problem. Ofta kan sanerare hjälpa till även med de förebyggande insatserna. Den som säljer ett hus med mögelproblematik kan bli ersättningsskyldig i efterhand.

Mögelsanera innan det gått för långt

När mögel väl har fått fäste på grund av att omständigheterna för mögelpåväxt är gynnsamma kan man vara säker på att det kommer att sprida sig. Vänta inte med att genomföra en mögelsanering. I ett tidigt skede kan du ofta själv åtgärda problemet men om angreppet är långt gånget ska du anlita professionella sanerare och låta dem göra en grundlig besiktning av fastigheten. Mögel drabbar organiska material som trä extra hårt och man kan behöva genomföra omfattande reparationer i samband med en sanering.